Segíthetünk?   Ezen a számon elérsz minket!

+36 20 367 7840    +36 30 012 1145

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

 

Derigo Kft

 

 

2018. május 1.

Utolsó módosítás: 2021. május 25.

 

Dr. Juhász Péter

ügyvéd

 


 1. Bevezetés

 

A Derigo Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15, a továbbiakban: „Derigo Kft.”, „szolgáltató”, vagy „adatkezelő”) szerszámok, kötőelemek és és rögzítéstechnikai és borászati gépeket, termékek szolgáltatása iránti online rendszereket nyújt megrendelőinek, felhasználóinak az alábbi weboldalom: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendelhet a szolgáltató árukészletéből, melyeket vagy a szolgáltató valamelyik üzletében személyesen vehet át, vagy futárszolgálat igénybevételével házhozszállítással kerül részére kézbesítésre.

 

A DERIGO Kft., mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató”, vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A DERIGO Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

 

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

 

A DERIGO  Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a DERIGO Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

 

Jelen tájékoztató ismerteti a DERIGO KFT. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

 

A DERIGO KFT. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy vásárlói a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalt megfelelően használhassák.  A https://boraszatieszkozok.com használata kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a DERIGO KFT.

 

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Az adatkezelés kapcsán a DERIGO KFT. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.).  Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

 

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

 

Az adatkezelésért a vásárlók felé elsősorban az adatkezelő DERIGO KFT. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. A DERIGO KFT. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

 

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

 

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a DERIGO KFT. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

 

 1. Az egyes adatkezelések

 

 1. A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal használatával és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A DERIGO KFT. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a weboldalon keresztül megrendelését leadhassa, és mi az Ön vásárlásra vonatkozó megrendeléseit teljesítsük. A webáruházban történő megrendelés leadásához, a rendszer működése érdekében, szükséges a vásárló regisztrációja. A regisztráció során megadott vásárlói adatok kezelésével történik a webáruházban megindított kereskedelmi megrendelés feldolgozása és az áruk adásvétele. Személyes adatait az Ön megrendelésének teljesítése érdekében kezeljük.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a DERIGO KFT. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a DERIGO KFT. által értékesített termékekre is, így a DERIGO KFT. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal igénybevételéhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A CSAVARKER PLUSZ Kft. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a DERIGO KFT. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe

 

Külföldi vásárlók esetén el kell kérnünk egy aláírási címpéldányt, egy másolatot a személy igazolványáról, ill. útleveléről.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

 

Amennyiben Ön a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ webáruházunk regisztrált felhasználója, akkor adatait – a jövőbeni vásárlások megkönnyítése érdekében – a regisztrációs fiókjának megszüntetéséig kezeljük. Regisztrációs fiókját bármikor megszüntetheti. Tájékoztatom, hogy személyes adatait jogszabály alapján is kezelhetjük (Eker tv.).

 

Amennyiben Ön nem regisztrált felhasználónk, akkor adatait vásárlásának teljesítéséig, illetve a kellékszavatossági, és jótállási kötelezettségeink teljesítése érdekében a szavatossági idő (6 hónap), vagy a jótállási idő (1 év) végéig kezeljük.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DERIGO KFT. és kapcsolt vállalkozása, a CSAVARKER Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Csomagküldés, futárszolgálat:

Cégnév: Royal Futár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Gubácsi út 32.

 

Cégnév: Fuvar.hu Kft

Székhely: 7626 Pécs, Farkas István u. 3/1., 1. em. 3

 

Cégnév: Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

Cégnév: ANSA Export-Import Betéti Társaság

Székhely: 6753 Szeged, Honfoglalás utca 78.

 

Postai szolgáltatás:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Halasztott fizetési megoldás kapcsán bevont szolgáltató:
A címzett megnevezése: Fintrous Group Kft.
A címzett székhelye: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó
A címzett telefonszáma: +3617555242
A címzett e-mail címe: bnpl@instacash.hu
A címzett weboldala: https://instacash.hu/

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

SimplePay Szolgáltatás: A DERIGO KFT. weboldalain megrendelt termékek ellenértékét a SimplePay szolgáltatáson keresztül is teljesítheti. Amennyiben Ön megrendelésének ellenértékét a SimplePay szolgáltatáson keresztül teljesíti, így az adatait továbbítjuk a SimplePay szolgáltatás fejlesztőjének és üzemeltetőjének, az OTP Mobil Kft.-nek. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy Ön a rendelésének ellenértéként teljesíteni tudja és ennek következtében megvásárolhassa a kiválasztott terméket. A SimplePay szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.).

 

A SimplePay Szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok.

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Online Marketing Wings Digitális Ügynökséghez.

 

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a SimplePay szolgáltatás fejlesztőjéhez és üzemeltetőjéhez az OTP Mobil Kft.-hez.

 

Online pénztárca Szolgáltatás: A DERIGO KFT. weboldalain megrendelt termékek ellenértékét az Online pénztárca szolgáltatáson keresztül is teljesítheti. Amennyiben Ön megrendelésének ellenértékét az Online pénztárca szolgáltatáson keresztül teljesíti, így az adatait továbbítjuk az Online pénztárca szolgáltatás fejlesztőjének és üzemeltetőjének, az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy Ön a rendelésének ellenértéként teljesíteni tudja és ennek következtében megvásárolhassa a kiválasztott terméket. Az Online pénztárca szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatfeldolgozó az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 02-09-082937; székhely7624 Pécs, Szigeti út 144. ).

 

Az Online pénztárca Szolgáltatás kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://www.onlinepenztarca.hu/tartalmak/adatvedelem

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis A DERIGO KFT.-hez.

 

Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban a az Online pénztárca szolgáltatás fejlesztőjéhez és üzemeltetőjéhez az az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz.

 

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A DERIGO KFT. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal igénybevételéhez szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ online vásárlási felületet, és ebben az esetben a vásárló nem fogja tudni élvezni a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal nyújtotta online vásárlási lehetőséget. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A vásárló személyes adatait a DERIGO KFT. addig tárolja, ameddig Ön, a vásárló az adatkezelés megszüntetését nem kéri. Tehát az Ön személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

 

Másrészt a DERIGO KFT. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotást végzünk.

 

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Google LLC. Google Analytics, szolgáltatását weboldalai keretében használja. A Google Analitycs, cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.

 

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com

 

Facebook: A DERIGO KFT. a Facebook Inc. szolgáltatását a weboldalai keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

 

A cookie által tárolt információk az Ön webböngészőjében kerülnek tárolásra. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

 

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Hotjar: A DERIGO KFT. a Hotjar szolgáltatását a weboldalai keretében használja. A Hotjar cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni és ügyfélbarátabb felületet alakíthassunk ki. A Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei az alábbi linken érhető el:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

 

 1. A DERIGO KFT. vásárlóinak szállítási adatainak kezelése

  

Az adatkezelés célja

Az üzlethelyiségben házhozszállítással tett megrendelésének, ill. a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalon leadott megrendelésének a DERIGO KFT. eleget tesz, és a megrendelt árut házhozszállítási szolgáltatása útján juttatja el az Ön részére. A szállítással összefüggésben a DERIGO KFT. kezeli a vásárlók szállítási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a DERIGO KFT. eleget tegyen annak a szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy a megrendelt árut házhoz szállítja.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a DERIGO KFT. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a DERIGO KFT. által értékesített termékekre is, így a DERIGO KFT. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A DERIGO KFT. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A DERIGO KFT. üzlethelyiségének vásárlói, továbbá a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal látogatói és felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a DERIGO KFT. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe

 

Külföldi vásárlók esetén el kell kérnünk egy aláírási címpéldányt, egy másolatot a személy igazolványáról, ill. útleveléről.

 

Adatkezelés jogalapja

A vásárló személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy az Ön által megvásárolt terméket a DERIGO KFT. az Ön által megadott címre elszállítsa, és ezzel a szerződéses kötelezettségét teljesíteni tudja.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DERIGO KFT. és kapcsolt vállalkozása, a CSAVARKER Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Csomagküldés, futárszolgálat:

Cégnév: Royal Futár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Gubácsi út 32.

 

Cégnév: Fuvar.hu Kft

Székhely: 7626 Pécs, Farkas István u. 3/1., 1. em. 3

 

Cégnév: Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

 

Cégnév: ANSA Export-Import Betéti Társaság

Székhely: 6753 Szeged, Honfoglalás utca 78.

 

Postai szolgáltatás:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A DERIGO KFT. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Ön nem köteles házhozszállításhoz szükséges személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni a DERIGO KFT. által nyújtott házhozszállítás lehetőséget, azaz Ön kizárólag személyes átvétel igénylésével tud vásárolni a DERIGO KFT-től.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A DERIGO KFT. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy szállítással kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeiket.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 1. A vásárlók számlázási adatainak kezelése

  

Az adatkezelés célja

A megvásárolt termékek ellenértékéről a DERIGO KFT. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a megrendelői részére.  A számlakiállítással összefüggésben a DERIGO KFT. kezeli a vásárlók számlázási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a DERIGO KFT. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania. A számlakiállítás kapcsán felmerülő adatkezelés a DERIGO KFT. üzlethelyiségeiben és online webáruházán történő vásárlási folyamatokra is kiterjed.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy az Ön mint vásárló adatait a DERIGO KFT. nemcsak mint adatkezelő, hanem úgy is mint adatfeldolgozó kezelheti. Ebben az esetben az Ön adatainak a kezelője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű vállalkozás (a továbbiakban: „Emag”), amely vállalkozás a https://www.emag.hu/ weboldalon termékeket értékesít. Az Emag honlapján Ön megrendelést adhat le a DERIGO KFT. által értékesített termékekre is, így a DERIGO KFT. az Ön adatai szempontjából adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalon történő rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@boraszatieszkozok.com és derigokft@gmail.com

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A DERIGO KFT. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a weboldalon feltüntetett termékek közül vásárolnak, rendelnek, továbbá a DERIGO KFT. üzlethelyiségeiben vásárlók. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben vagy online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a DERIGO KFT. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DERIGO KFT. és kapcsolt vállalkozása, a CSAVARKER Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Könyvelés:

Cégnév: PRAXIS-Szeged Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C épület

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A DERIGO KFT. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a vásárlása kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárlók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárlók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 1. A DERIGO KFT. vásárlóinak adatkezelése marketing célú hírlevélküldéssel összefüggésben

  

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal fejlesztéseiről, újdonságairól számol be, valamint akciókról és promóciókról értesíti a feliratkozó vásárlóit.

 

Az adatkezelés célja

Marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

 

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

A hírlevélküldéssel összefüggésben a DERIGO KFT. kezeli a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók kb. heti gyakorisággal értesülnek a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal újdonságairól, híreiről, akcióiról és ajánlatairól.

 

A hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: Hírleveleinket és ajánlatainkat heti gyakorisággal küldjük meg Önnek.

 

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

 

A hírleveleinket kizárólag a DERIGO KFT. szolgáltatásának, termékeinek és akciónak leírásáról, ill. kapcsolódó érdekességekről küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A DERIGO KFT. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a hírlevélküldésre feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a DERIGO KFT.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DERIGO KFT. és kapcsolt vállalkozása, a CSAVARKER Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A DERIGO KFT. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles az https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal igénybevétele kapcsán hírlevélküldéshez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a DERIGO KFT. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

 

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelünket a Mailchimp szolgáltatón keresztül folytatjuk, amely szolgáltató az Európai Unión kívül, az USA-ban letelepedett szolgáltató. Ezért a Mailchimpre az USA adatkezelési és nemzetbiztonsági szabályai is kiterjednek, amelynek következtében az USA nemzetbiztonsági érdekei megkívánhatják, hogy a Mailchimp az Ön személyes adatait továbbítsa. Az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívüli harmadik országba, az USA-ba.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben a 6. oldalon rögzítettek szerint profilalkotás valósul meg.

 

 1. A vásárlók adatainak kezelése nyereményjátékkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

A DERIGO KFT. időszakosan nyereményjátékot hirdet a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalon vásárlói részére. A nyereményjáték kapcsán marketing célú üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön termékeinkről, akcióinkról, kedvezményeinkről, amelyek a nyereményjátékkal állnak összefüggésben.

 

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően marketing célú hírleveleket küldeni.

 

A nyereményjátékra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a DERIGO KFT. kezeli a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalt használó vásárlók elektronikus elérhetőségének adatait.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlókra (érintettekre)

A vásárlók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a vásárlók az általában 1-2 hónapig tartó nyereményjáték ideje alatt kb. heti gyakorisággal értesülnek a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalon meghirdetett nyereményjátékról.

 

A nyereményjátékkal összefüggő hírlevelek és ajánlatok gyakorisága: hírleveleinket és ajánlatainkat hetente küldjük meg Önnek.

 

A hírleveleinket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

 

A hírleveleinket kizárólag a DERIGO KFT. nyereményjátékairól küldünk. Hírleveleink nem tartalmaznak más cégektől származó vagy más cégekre irányuló reklámot.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A DERIGO KFT. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a nyereményjátékban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

A vásárlókról az alábbi személyes adatokat kezeli a DERIGO KFT.:

Személyazonosító adatok:

feliratkozó neve

Kapcsolattartási adatok:

feliratkozó e-mail címe

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

 

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DERIGO KFT. és kapcsolt vállalkozása, a CSAVARKER Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Elektronikus levélrendszer szolgáltató:

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Weblapfejlesztő, karbantartó:

Cégnév: Dietrich Soft Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Thököly utca 99.

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A DERIGO KFT. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

 

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló nem köteles a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal igénybevétele kapcsán nyereményjátékhoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a DERIGO KFT. a vásárló részére hírlevelet nem fog tudni küldeni.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett visszavonásáig kezeljük.

 

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, alapul és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt kötően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásági kezeljük.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben a 6. oldalon rögzítettek szerint profilalkotás valósul meg.

 

 1. A DERIGO KFT. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja

A DERIGO KFT. kereskedelmi tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a DERIGO KFT. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A DERIGO KFT. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés várható hatása a vásárlóra (érintettre)

A vásárló számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal vásárlóinak panaszának kezeléséhez szükséges.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A DERIGO KFT. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag..

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A DERIGO KFT. üzlethelyiségeiben vásárlók, ill. a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal regisztrált felhasználói, akik a DERIGO KFT. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az üzlethelyiségben és az online vásárlók.

 

A kezelt személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a DERIGO KFT. a megrendelések teljesítése érdekében:

Személyazonosító adatok:

vevő neve/cégneve, lakcíme/székhelye, adószáma

Kapcsolattartási adatok:

vevő e-mail címe, telefonszáma

Panasszal kapcsolatos adatok:

felvett panasz és annak jegyzőkönyve

 

Továbbá minden olyan adat, amely a panaszkezelés során a válasz teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Ki férhet hozzá a vásárló (érintett) személyes adataihoz

A vásárló fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DERIGO KFT. és kapcsolt vállalkozása, a CSAVARKER Kft. és ezek munkatársai férhetnek hozzá.

Továbbá a vásárló fent meghatározott személyes adataihoz hozzáférhet:

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Vállalatirányítási rendszerszolgáltató, karbantartó:

Cégnév: PC-BOX Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

 

Informatikai rendszerkarbantartó:

Cégnév: SzeTel Betéti Társaság

Székhely: 6726 Szeged, Hargitai utca 27/2.

 

Cégnév: Horváth Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 41.

 

Jogi szolgáltató:

Cégnév: Dr. Havas Péter Miklós ügyvéd

Székhely: 6721 Szeged, Szent István tér 16.

 

Cégnév: Dr. Koczka Ákos

Székhely: 6726 Szeged, Tiszavirág u. 26

 

Hol tároljuk a vásárló (érintett) személyes adatait

A DERIGO KFT. a megrendelők személyes adatait külső tárhelyszolgáltatónál, a Rackhost Zrt. és az UNAS Online Kft. külső tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. A levelezési rendszerünket az Rackhost Zrt. külső tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk.

A vásárló (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A vásárló köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

 

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a DERIGO KFT. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

 

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A vásárló személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

 

 1. A DERIGO KFT. kamerarendszerével összefüggő adatkezelés

 

A DERIGO KFT. üzlethelyiségeiben kamerarendszert működtet. Az erről szóló adatkezelési tájékoztatót külön dokumentumban megtalálja mind üzlethelyiségeinkben, mind a szolgáltató weboldalán a DERIGO KFT. weboldalán.

 1. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

 

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait a DERIGO KFT.-vel szemben gyakorolhatja.

 

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

- tájékoztatáshoz való jog,

- hozzáféréshez való jog,

- helyesbítéshez való jog,

- törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

- korlátozáshoz való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- adathordozhatósághoz való joga,

- hozzájárulás visszavonásához való jog,

- panaszjog,

- bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő a DERIGO KFT.

  

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül meg kell adnia. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

 

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

 

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

 

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

 

Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

 

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

 

 1. Adatbiztonság

 

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

 

A DERIGO KFT. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak. A DERIGO KFT. továbbá külső tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, és adatait a szerverszolgáltató UNAS Online Kft. tárhelyén, valamint a Rackhost Informatikai Zrt. tárhelyén tárolja.

 

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A DERIGO KFT., ill. külső tárhelyszolgáltatója a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

 

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

 

A DERIGO KFT. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A CSAVARKER PLUSZ Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

 

A DERIGO KFT. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

 

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a DERIGO KFT.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a DERIGO KFT. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

 

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

 

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

 

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 

 1. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

 

Panaszjog

 

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

 

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

 

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A DERIGO KFT. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok.  Míg a DERIGO KFT. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

 

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

 

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

 

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

 

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

 

 

 1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 3. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 4. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 5. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

 

 1. Kapcsolat

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni,  akkor kérjük, forduljon

a DERIGO KFT.-hez mint adatkezelőhöz.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő a DERIGO KFT.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. 3/15

e-mail cím: iroda@csavarker.hu

telefonszám: +36 30 826 2691

web: https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.

A DERIGO KFT. képviselője Tari Szabolcs igazgatósági tag.

e-mail címe: iroda@csavarker.hu

 

 

Cookie szabályzat

 

Az alábbi Cookie szabályzat az Adatvédelmi tájékoztatásunk részét képezi. Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatvédelmi tájékoztatásunkban olvashat részletesebben.

 

Mi az a cookie?

 

A weboldal böngészése közben a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ kiszolgáló szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra."[1]

 

Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.


A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszert.

 

Milyen célra használ a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszer cookie-kat?

 

 • Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie

Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszerben a weblapok közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott látogató melyik regisztrációhoz tartozik.

 

 • A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie-k

Bizonyos a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó vezetékneve, felhasználói név) a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen minden weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.

 • Analitika, követés cookie

Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszer által használt cookie-k

 

Cookie

Felhasználás célja

Név

Élettartam

Laravel

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

laravel_session

1 nap

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::a

Állandó

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::b

Session

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::c

Session

Online pénztárca

A weboldal biztonságos böngészése érdekében tárol adatokat.

XSRF-TOKEN

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjAbsoluteSessionInProgress

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjFirstSeen

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjid

1 év

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjIncludedInPageviewSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjIncludedInSessionSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingLastActivity

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjTLDTest

Session

Google Analytics

A látogatók eszközeiről, és szokásairól gyűjt adatokat.

collect

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjViewportId

Session

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

__fb_chat_plugin

Állandó

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

_fbp

3 hónap

Google

 

_GRECAPTCHA

179 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingEnabled

Session

Google Ads

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

ads/ga-audiences

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

common/cavalry_endpoint.php

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

fr

3 hónap

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

IDE

1 év

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

messaging_plugin

Állandó

Google

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

pagead/1p-user-list/#

Session

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

RUL

1 év

Google

Annak megállapítsa érdekében, hogy a látogató böngészője támogatja-e a cookie-kat

test_cookie

1 nap

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

tr

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UN_last_prod

2 hónap

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasID

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasServiceProxyID

Session

PHP cookie

 

PHPSESSID

Session

Google Analytics

 

_gat

1 perc

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_ga

2 év

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_gat

1 nap

HTTP cookie

Látogatókról tárol adatokat.

_gid

1 nap

 

Külső szolgáltatók

 

Tájékoztatjuk, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.-tól függetlenül - végzett tevékenységről. Ön, mint felhasználó a weboldal és a webáruház használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Google IncGoogle Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

Amennyiben az ilyen típusú adatkezeléssel nem ért egyet, akkor ezt Ön is beállíthatja ennek megfelelően. Azonban ebben az esetben is kaphat tőlünk megkereséseket, de ezek a megkeresések nem lesznek az Ön érdeklődési körére szabottak.

 

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja: https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1"

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Facebook Inc. szolgáltatását használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

 

A cookie által tárolt információk az Ön webböngészőjében kerülnek tárolásra. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

 

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Hotjar szolgáltatását használja. A Hotjar cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. A Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei az alábbi linken érhető el:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

Cookie-k kontrollálása és törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző, amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, illetve az eszközön. A böngésző információkban vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.

 

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:

 

Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, illetve bizonyos (pl. bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.

 

[1] Wikipedia. [hozzáférés:] https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti#Eur%C3%B3pai_cookie_t%C3%B6rv%C3%A9ny_%C3%A9s_a_k%C3%B6telez%C5%91_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s

COOKIE SZABÁLYZAT

Cookie szabályzat

 

Az alábbi Cookie szabályzat az Adatvédelmi tájékoztatásunk részét képezi. Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatvédelmi tájékoztatásunkban olvashat részletesebben.

 

Mi az a cookie?

 

A weboldal böngészése közben a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ kiszolgáló szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a weboldalt böngésző számítógépén. A cookie "egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra."[1]

 

Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el.


A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldal használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal cookie-kat használjon ennek a Cookie szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó nem ért egyet a cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének ennek megfelelő beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása lehet a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszert.

 

Milyen célra használ a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszer cookie-kat?

 

 • Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie

Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszerben a weblapok közötti böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott látogató melyik regisztrációhoz tartozik.

 

 • A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ weboldalainak gyorsabb kiszolgálását biztosító (persistent) cookie-k

Bizonyos a weboldalon kiírt adatokat, melyek nem változnak nagy gyakorisággal (pl. felhasználó vezetékneve, felhasználói név) a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszer cookie-ban tárolja, hogy ne kelljen minden weboldal megtekintéskor adatbázisból lekérdezni.

 • Analitika, követés cookie

Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszerrel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon. Ez elősegíti a rendszer teljesítményének javítását.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ rendszer által használt cookie-k

 

Cookie

Felhasználás célja

Név

Élettartam

Laravel

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

laravel_session

1 nap

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::a

Állandó

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::b

Session

Google

Robotok és valós látogatók megkülönböztetése

rc::c

Session

Online pénztárca

A weboldal biztonságos böngészése érdekében tárol adatokat.

XSRF-TOKEN

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjAbsoluteSessionInProgress

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjFirstSeen

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjid

1 év

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjIncludedInPageviewSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjIncludedInSessionSample

1 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingLastActivity

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjTLDTest

Session

Google Analytics

A látogatók eszközeiről, és szokásairól gyűjt adatokat.

collect

Session

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

hjViewportId

Session

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

__fb_chat_plugin

Állandó

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

_fbp

3 hónap

Google

 

_GRECAPTCHA

179 nap

Hotjar

Látogatók viselkedéséről tárol statisztikai adatokat a nagyobb ügyfélélmény biztosítása érdekében.

_hjRecordingEnabled

Session

Google Ads

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

ads/ga-audiences

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

common/cavalry_endpoint.php

Session

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

fr

3 hónap

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

IDE

1 év

Facebook

A látogatók személyéről tárol információt, hogy tudjanak kommunikálni a beépített FB chat widget-en keresztül a webáruházzal.

messaging_plugin

Állandó

Google

A hatékony hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

pagead/1p-user-list/#

Session

Google

A Google DoubleClick számára tárol adatokat

RUL

1 év

Google

Annak megállapítsa érdekében, hogy a látogató böngészője támogatja-e a cookie-kat

test_cookie

1 nap

Facebook

A hatékony facebook hirdetések érdekében tárol információkat a látogatókról.

tr

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UN_last_prod

2 hónap

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasID

Session

UNAS

A webáruház motor szolgáltatója számára tárol információkat a honlap használhatósága érdekében

UnasServiceProxyID

Session

PHP cookie

 

PHPSESSID

Session

Google Analytics

 

_gat

1 perc

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_ga

2 év

Google Analytics

Látogatókról tárol adatokat.

_gat

1 nap

HTTP cookie

Látogatókról tárol adatokat.

_gid

1 nap

 

Külső szolgáltatók

 

Tájékoztatjuk, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ web alapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/.-tól függetlenül - végzett tevékenységről. Ön, mint felhasználó a weboldal és a webáruház használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Google IncGoogle Analytics szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. - Adatvédelmi irányelvei - a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

 

Amennyiben az ilyen típusú adatkezeléssel nem ért egyet, akkor ezt Ön is beállíthatja ennek megfelelően. Azonban ebben az esetben is kaphat tőlünk megkereséseket, de ezek a megkeresések nem lesznek az Ön érdeklődési körére szabottak.

 

A Goolge adatkezelésének beállításait itt módosíthatja: https://myaccount.google.com/u/1/privacycheckup?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1"

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Facebook Inc. szolgáltatását használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

 

A cookie által tárolt információk az Ön webböngészőjében kerülnek tárolásra. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

 

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

A https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ a Hotjar szolgáltatását használja. A Hotjar cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. A Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei az alábbi linken érhető el:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

Cookie-k kontrollálása és törlése

 

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen beállítási alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést adjon a böngésző, amikor új cookie kerül beállításra a böngészőben, illetve az eszközön. A böngésző információkban vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről.

 

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

A cookie-k beállításait az alábbi böngészőkben az alábbi oldalakon keresztül érheti el:

 

Sütik használatának szabályozása Mozilla Firefox böngésző alatt

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Sütik használatának szabályozása Google Chrome böngésző alatt

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sütik használatának szabályozása Opera böngésző alatt

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a https://boraszatieszkozok.com/ és https://derigo.hu/ által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent felhasználói élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, illetve bizonyos (pl. bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált.